DLJ-Datenerhiewung 2022

Léif Gestionnairë vu Jugendstrukturen,
Léif Responsabel vu Jugendstrukturen,

Am Hibléck op déi reegelméisseg Aktualiséierung vun eiser Datebank, déi dozou bäidréit d’Kommunikatioun
tëscht ärer/en Struktur/en an dem DLJ ze vereinfachen, biede mir iech, eise Formulaire bis den 31. Dezember 2022 auszefëllen.

Dir fannt de Formulaire ënnert folgendem Link: https://forms.gle/uCYN6WF8Qct6Q8mY9

Bäi Réckfroe steet den DLJ iech gären zur Verfügung: kommunikatioun@dlj.lu

Merci a LG,
D’Ekipp vum DLJ