D’Ekipp

Direktioun

Aufgabeberäicher:

 • Direktioun, Koordinatioun, Kommunikatioun a Projetsleedung
 • Personalféierung a Management
 • enk Zesummenaarbecht mam Verwaltungsrot
 • Virbereedung vun an Deelhuelen un alle Reuniounen vum DLJ (BE, CA, AG, etc.)
 • Travailleur désigné
 • Berodung vun de Memberstrukturen
 • Participatioun u verschiddene Reuniounen (Comitéssëtzungen, AG) an Evenementer vun de Memberassociatiounen
 • Mataarbecht a verschiddene Gremien als Vertriederin vum DLJ
 • Zesummenaarbecht mat externen Organisatiounen
 • Plangen an Ëmsetze vu Formatiounen
 • Vertriedung an Austausch mat de Gestionnairen a Lobbyaarbecht
 • Plattform fir dat edukatiivt Personal an Zesummenaarbecht mam MENJE an dem SNJ
 • Berodung fir benevol Jugendstrukturen am Bezug zur Organisatioun
 • Konzeptioun vu neie Pilotprojeten
 • Begleedung vun der Féierungsaarbecht am Hibléck op de Personalmanagement an de Jugendstrukturen
 • Ëffentlechkeetsaarbecht

Qualitéit a Kommunikatioun

Aufgabeberäicher:

 • Berodung vun de Memberstrukturen
 • Sammelen, Ausschaffen a Bereetstelle vun Informatioune fir d‘Memberstrukturen
 • Plangen an Ëmsetze vu Formatiounen an Austauschméiglechkeete fir d’Gestionnairen
 • Plattform fir dat edukatiivt Personal an Zesummenaarbecht mam MENJE an SNJ
 • Organisatioun an Duerchféierung vu jugendthematesche Veranstaltungen
 • Berodung fir benevol Jugendstrukturen am Bezug zur Organisatioun
 • Konzeptioun vu neie Pilotprojeten
 • Vernetzung an Ënnerstëtzung vun de Jugendhaiser am Kader vum „Outreach Youth Work“
 • Inhaltlech a grafesch Konzeptioun vun DLJ Dokumenter/Broschüren
 • Ëffentlechkeetsaarbecht, sozial Reseauen, Homepage

 

Ressources Humaines

Aufgabeberäicher:

 • Rechne vun de Salaire vum Personal vum DLJ an de Memberstrukturen
 • Gestioun vun de Personaldossieren
 • Kooperatioun mat der Sozialversécherung (CCSS) an der Gesondheetskeess (CNS)
 • Berodung bei Froe vun de Memberen am Beräich vun der Personalgestioun

Comptabilité

Aufgabeberäicher:

 • Finanzgestioun vum DLJ
 • Finanzgestioun vun de Memberassociatiounen (Comptabilitéit, Comptes annuels, Bilanen)
 • Gestioun vun den Assurancendossieren
 • Berodung bei Froe vun de Memberen am Beräich vun der Comptabilitéit