Formatiounen an Aktivitéiten zum Thema digital Medien a Suchtpreventioun

Léif Jugendaarbechter*innen,
an der Annexe fannt dir zwee kleng Questionnairen am Hibléck op Formatiounen an Aktivitéiten zum Thema digital Medien a Suchtpreventioun, déi mir am Moment mat Cnapa an a Kollaboratioun mat Anonym Glécksspiller asbl plangen an ausschaffen.
Ee Questionnaire riicht sech un déi Jonk selwer, an deen aneren kënnt dir als Jugendaarbechter*innen ausfëllen.
Mir bieden iech, eis d’Questionnaire w.e.g. bis de 15. Juli agescannt oder fotograféiert per Mail un kommunikatioun@dlj.lu zréckzeschécken.
Merci fir är Ënnerstëtzung!