Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendstrukturen

Léif Frënn, léif Partner, léif Leit alleguer,

all Ära geet eng Kéier op en Enn, bei eis ass et den Numm vun eiser ASBL, an dat ass ganz gutt esou!

Mat grousser Freed deele mir der Welt mat, datt eise Verband den neien Numm “Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendstrukturen” ugeholl huet.
Domadder gi mir an eng nei Ära mat engem Numm deen eise Missiounen an eiser Membersstruktur gerecht gëtt.

Iwwregens ass den Numm och op däitsch a franséisch beim RCS déposéiert:
Dachverband der Luxemburger Jugendstrukturen
Confédération des structures luxembourgeoises pour jeunes

https://www.lbr.lu/…/DisplayConsultDetailCompanyActionNotSe…

Eis Missiounen a Servicer bleiwe wéi gewinnt erhaalen a ginn héichstens nach besser