Assemblée Générale ordinaire vum Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendstrukturen (DLJ asbl)

Léif Gestionnairë vu Jugendhaiser a Jugendservicer,
Léif Memberen,

Mir wollten iech drop opmierksam maachen, datt d‘Assemblée Généraleordinaire vum Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendstrukturen (DLJasbl) den 30. Juni 2020 par voie électronique stattfënnt.

Op Grond vun der aktueller COVID-19-Situatioun an am Hibléck op de «Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales», fënnt eis Assemblée Générale net als Presenzveranstaltung statt, mee sämtlech Ofstëmmunge ginn a Form vun engem elektroneschem Walziedel via E-Mail duerchgefouert.

D’Convocatioun an déi entspriechend Dokumenter goufen de 15. Juni per E-Mail un déi jeeweileg Uspriechpartner vun ärer ASBL geschéckt.

Wann är ASBL keng E-Mail Adress huet oder keen E-Mail krut, biede mir iech, eis w.e.g. op ag2020@dlj.lu Bescheed ze soen.

Merci am Viraus
Mat beschte Gréiss vum DLJ