Nouvelles dispositions pour la tenue des assemblées générales

Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales

Nouvelles dispositions pour la tenue des assemblées générales et réunions des sociétés et personnes morales tels les établissements publics et ASBL
Opgrond vun der Epidemie vum Corona Virus huet d’Regierung e Règlement erlooss, datt den ASBL’en erlaabt, hir Versammlungen, och statutär Versammlungen, wéi Generalversammlungen, mat Hëllef vun digitale Medien ofzehaalen.

Fannt déi genau Bestëmmungen am originalen Text am ënnestoende Link:
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-mars/20-dispositions-reunions.html

An wéi gewinnt hei op der Säit:
https://www.dlj.lu/lb/gesetzer-reglementatioun/