DLJ-Newsletter vum 23.03.2020

Fannt ënnert folgendem Link déi aktuell Newsletter vum DLJ, mat spezifeschen Informatioune fir d’Gestionnaire vu Jugendstrukturen:

https://mailchi.mp/0340d973666f/newsletter-dlj-2332020