Journées intersexes : Santé, Education et Droits humains Intersex – Tagung : Gesundheit, Erziehung und Menschenrechte

Intersex & Transgender Luxembourg asbl, de Planning Familial, d’Association Luxembourgeoise des Pédagogues Curatifs an d’Initiativ Liewensufank

organiséieren den 20. an 21. Mäerz 2017 an der Abbaye Neumünster verschidde Veranstaltungen am Kader vun de Journées intersexes.

Fannt hei déi détailléiert Ausschreiwung: Journées intersexes_20.21 03 2017_STD_papier A4