Nationale “Rapport d’activités vun de Jugendhaiser” vum Service Jeunesse vum MENJE ass online

Säit 2014 féieren d’Jugendhaiser de “Journal de Bord”, eng zousätzlech administrativ Aarbecht, der am neien Aktivitéitsrapport, erstallt duerch de Service Jeunesse vum Educatiounsministère, Rechnung gedroe gëtt.

Op eng ganz iwwersiichtlech Manéier weist dëst Dokument, wat 2015 alles an de Jugendhaiser a Lëtzebuerg gelaaf ass.

Villmools Merci un all Jugendhaus, wat mat sengem Journal de Bord dës Aarbecht ënnerstëtzt huet!

Dir fannt de Rapport op der Homepage vum MENJE:

Rapport d’activités des maisons des jeunes au Luxembourg – Données issues des Journaux de bord 2015

http://www.men.public.lu/fr/actualites/publications/enfance-jeunesse/statistiques-analyses/jeunesse/rapp-mais-jeunes-2015/index.html

Direkt als PDF hei:

http://www.men.public.lu/catalogue-publications/enfance-jeunesse/statistiques-analyses/jeunesse/rapp-mais-jeunes-2015/fr.pdf

Villmools Merci dofir un de Service Jeunesse!