Concept d’Action Général vum Projet “Outreach Youth Work – Maisons de Jeunes” – Stand Dezember 2016

Fannt hei dat ganz neit an aktualiséiert Konzept vun eisem Projet “Outreach Youth Work – MJ”, dee vun der EGMJ a Kollaboratioun mam Service Jeunesse vum MENJE géréiert a finanzéiert iwwer den FSE (2016-2017) gëtt: CAG Outreach Youthwork Décembre 2016
Mat engem décke Merci un alleguerten d’Partneren vum Projet: d’Jugendhaiser mat hiren ASBL’en, d’Partnergemengen, d’Membere vum Comité exécutif a vum Comité Pilotage (Oplëschtung am Konzept ze fannen)!
No engem Joer intensiver Zesummenaarbecht geet och ee besonnesch grousse Merci un de Service Jeunesse vum MENJE an un den FSE fir d’Finanzéirung.

Merci un d’Team “Outreach” fir hirt Engagement a fir déi gutt Pionéieraarbecht 😉