NEWS vun der Porte-ouverte vun de Jugendhaiser: SAMSCHDEG, 22. Oktober 2016 & MERCIIIII

D’EGMJ zesumme mat der Graffiti asbl informéieren, dass de Mëtteg tëschend 14-15h am Programm vun Graffiti, de Jugendsendungen um Radio ARA, op 102,9 & 105,2 eng speziell Emissioun zu der Porte Ouverte dësen Samschdeg leeft.

Gäscht sinn Simone Grün (EGMJ), Schëtter Jugendhaus an de Jugendtreff Norden.

Hei de Link fir de Podcast:http://podcast.ara.lu/blog/2016/10/20/2016-10-20-jugendheiser/

D’EGMJ seet alle Jugendhaiser EN DECKE MERCI fir hiren Asaaz an hirt Engagement am Kader vun der Porte-ouverte!!!