11ième édition du Prix du Mérite Jeunesse

Kandidaturen vu Jugendhaiser sinn ausdrécklech gewënscht. Maacht mat a kandidéiert bis den 1.12.2016 mat Projet’en aus folgende 4 Kategorien: Engagement a Service; Abenteuer an Entdeckung; Talenter a Kompetenzen; sportlech Aktivitéiten.

Mei dozou hei am PDF merite-jeunesse an op www.merite.jeunesse.lu