Avis vum DLJ iwwert de Stress

Eisen aktuelle bénévole Qualitéitsbeoptragte, Marc Seiler, huet zesumme mam Qualitéitszirkel an dem Strategie-Team vum DLJ eng Enquête iwwert de Stress vun de Jugendaarbechter*inne lancéiert.
Scho säit Joren beschäftegt sech de Qualitéitszirkel mat der Personal-Fluktuatioun am Jugendsekteur an huet de Problem scho ganz méidimensional betruecht. Dës Kéier war d’Froestellung, a wéiwäit eventuelle Stress duerch de Setting vun der Offener Jugendaarbecht verantwortlech ass, datt d’Fachpersonal méi dacks wiesselt.
Den DLJ seet de ville Jugendaarbechter*innen en décke Merci, fir d’Bedeelegung un der anonymer Befroung.
Fannt hei déi komplett Enquête mat der quantitativer Auswäertung an dem Avis vum DLJ, dee vum Qualitéitszirkel an dem Conseil d’Administration formuléiert gouf.

Icon

Avis Stress-Enquête DLJ

Icon

Stress Enquête Auswäertung