Réckbléck “Jugenddësch” vum 24.10.2016 iwwer d’Entwécklungen am Kader vun der Jugendgarantie

Hei e puer Impressiounen vum Jugenddësch, deem am Kader vum strukturéierten Dialog zwëschen Aarbechtsministère an Educatiounsministère, a Präsenz vun de Ministeren, mat de Jugendorganisatiounen stattfond huet.

Méi dozou fënnt een op: www.dialog.lu

20161024_171505 20161024_171559 20161024_171702 20161024_171713